Wsparcie na etapie planowania inwestycji

Zarządzanie inwestycją

Wsparcie techniczne w fazie projektowania inwestycji

Firma MKD udziela Inwestorowi wszechstronnego wsparcia technicznego na etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego inwestycji. Zakresie oferowanych usług w tej dziedzinie jest następujący:

 • Koncepcja inwestycji w zakresie zagospodarowania terenu:
  1. Budynki;
  2. Drogi;
  3. Zieleń;
  4. Sieci uzbrojenia terenu;
 • Koncepcja architektoniczna, zawierająca w szczególności:
  1. Program funkcjonalny;
  2. Wymagania produkcyjne;
  3. Wymagania oszczędności energii;
  4. Wymagania przeciwpożarowe;
  5. Zasadnicze parametry techniczne;
  6. Wytyczne konstrukcyjne, sanitarne, elektryczne;
  7. Określenie zapotrzebowania na media;
  8. Dostęp do drogi publicznej;
  9. Wpływ inwestycji na środowisko;
  10. Odprowadzane zanieczyszczenia płynne i stałe;
 • Kontrola poprawności rozwiązań projektowych;
 • Kontrola koordynacji międzybranżowej;
 • Zarządzanie zmianami;
 • Nadzór nad opracowaniem projektów wykonawczych;
 • Nadzór nad opracowaniem przedmiarów;
 • Przygotowanie projektów w formie drukowanej i elektronicznej.
zobacz projekty