Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i odbiór

Zarządzanie inwestycją

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i odbiór

Firma MKD udziela wsparcia Inwestorowi w zakresie uzyskania decyzji administracyjnej - pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji:

 • Weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
 • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do urzędowych odbiorów obiektu;
 • Oględziny obiektu w zakresie:
  1. Ochrony przeciwpożarowej;
  2. Dróg ewakuacyjnych;
  3. Warunków sanitarno-higienicznych;
 • Odbiór urzędowy obiektu przez Państwową Straż Pożarną;
 • Odbiór urzędowy obiektu przez Państwowego Inspektora Sanitarnego;
 • Kontrola obowiązkowa wykonywana przez Inspektora Nadzoru Budowlanego;
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
zobacz projekty