Uzyskanie pozwolenia na budowę

Zarządzanie inwestycją

Uzyskanie pozwolenia na budowę

Firma MKD udziela Inwestorowi wsparcia w zakresie uzyskania opracowania projektu budowlanego i uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę . Zakres oferowanych usług w tej dziedzinie jest następujący:

 • Analiza opracowanego projektu budowlanego;
 • Ocena zgodności projektu budowlanego z przepisami budowlanymi;
 • Ocena zgodności projektu budowlanego z wytycznymi technicznymi Inwestora, w tym:
  1. Program funkcjonalny;
  2. Wymagania produkcyjne;
  3. Wymagania oszczędności energii;
  4. Wymagania przeciwpożarowe;
  5. Zasadnicze parametry techniczne;
 • Kontrola koordynacji międzybranżowej;
 • Zarządzanie zmianami;
 • Nadzór nad procesem uzgadniania przyłączy, dostępu do drogi publicznej, decyzji środowiskowej i innymi wynikającymi z obowiązujących przepisów;
 • Nadzór nad uzyskaniem opinii w zakresie ochrony przeciwpożarowej, sanitarnej i innych;
 • Nadzór nad procesem uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 • Nadzór nad wykonaniem poprawek przez jednostkę projektującą.
zobacz projekty