Rozliczenie inwestycji

Zarządzanie inwestycją

Rozliczenie inwestycji

Firma MKD udziela wsparcia Inwestorowi w zakresie rozliczania inwestycji:

  • Analiza kontraktu na roboty budowlane;
  • Wyegzekwowanie od wykonawcy robót harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji;
  • Analiza harmonogramu, wskazanie ewentualnych błędów, korekta;
  • Kontrola zawieranych umów pomiędzy generalnym wykonawcą i podwykonawcami w zakresie finansowym;
  • Okresowe (np. miesięczne) rozliczanie robót i akceptacja okresowych płatności;
  • Kontrola rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami;
  • Sprawdzanie adekwatności wykonanych robót i okresowych rozliczeń finansowych;
  • Wstrzymywanie rozliczeń w przypadku nieprawidłowego wykonania robót;
  • Rozliczenie finansowe całości inwestycji.
zobacz projekty