SCA Hygiene Products Sp. z o.o.

SCA Hygiene Products Sp. z o.o.

Lokalizacja Oława
Okres realizacji 07.2005 – 09.2007
Zakres Zakład produkcyjny produkujący pieluchomajtki.
Kubatura 277 500 m3
Pow. użytkowa 26 780 m2 w tym biura: 2 620 m2
Pow. działki 388 800 m2
Pow. zabudowy 25 850 m2
Pow. użytkowa 21 500 m2
Opis Kotłownia o mocy 3475 kW, sprężarkownia 94 m3/min, pompownia tryskaczowa, stacja średniego napięcia 20kV 12 MW, stacje transformatorowe, przyłącze energetyczne, przyłącze wody pitnej, przyłącze gazu, sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i energetyczne.