Electrolux POLAND Sp. z o.o.

Electrolux POLAND Sp. z o.o.

Lokalizacja Oława
Okres realizacji 04.2005 – 12.2005
Zakres Zakład produkcyjny produkujący pralki.
Kubatura 546 208 m3
Pow. użytkowa 57 230 m2
Pow. działki 299 680 m2
Pow. zabudowy 51 450 m2
Pow. użytkowa 45 000 m2
Opis Kotłownia o mocy 2080 kW, sprężarkownia 50 m3/min, centrala chłodnicza 1,5 MW, pompownia tryskaczowa, stacja średniego napięcia, przyłącze energetyczne, przyłącze wody pitnej, przyłącze gazu, sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe i energetyczne.