Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Lokalizacja Polkowice Dolne
Okres realizacji 09.2004 – 02.2005
Zakres Zakład produkcyjny produkujący elementy klimatyzatorów.
Kubatura 350 000 m3
Pow. użytkowa 26 178 m2
Pow. działki 97 635 m2
Pow. zabudowy 23 781 m2
Pow. użytkowa 19 443 m2
Opis Kotłownia o mocy 4075 kW, sprężarkownia 94 m3/min, system dystrybucji oleju, stacja średniego napięcia 20kV 8 MW, stacje transformatorowe, przyłącze energetyczne, przyłącze wody pitnej, przyłącze gazu, sieci wodne, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i energetyczne.