Rynek – Plac Wolności w Wiązowie

Rynek – Plac Wolności w Wiązowie

Lokalizacja Wiązów
Okres realizacji maj 2017 – maj 2019
Zakres Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski nad robotami
Pow. użytkowa 11 000 m2
Opis Przebudowa nawierzchni rynku wraz z organizacją nowego układu drogowego, przebudowa sieci, budowa chodników, zieleni i elementów małej architektury.