Wago Elwag Sp. z o.o.

Wago Elwag Sp. z o.o.

Lokalizacja Wróblowice gm. Miękinia
Okres realizacji wrzesień 2016 – czerwiec 2018
Zakres Zarządzanie projektem, nadzór inwestorski nad budową zespołu budynków: budynku biurowo-socjalnego 3 kondygnacyjnego wraz z łącznikami komunikacyjnymi, hali produkcyjnej z łącznikiem komunikacyjnym, hali magazynowej wysokiego składowania, łącznika technicznego 2 kondygnacyjnego, budynku kotłowni i centrali chłodu.
Kubatura 170 000 m3
Pow. użytkowa 20 000 m2
Opis Budynek biurowo-socjalny 3 kondygnacyjny, łączniki komunikacyjne, hala produkcyjna, hala magazynowa wysokiego składowania, łącznik techniczny 2 kondygnacyjny ze stacją trafo, sprężarkownią, centralami wentylacyjnymi, budynek kotłowni i centrali chłodu, budynek pompowni przeciwpożarowej, zbiornik wody przeciwpożarowej, zbiornik wody deszczowej, portiernia. Wyposażenie techniczne obiektu: kotłownia, centrala chłodu, wentylacja ogólna, instalacja gazu, instalacja klimatyzacji, instalacje wodno-kanalizacyjne, energetyczne, przyłącza: wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazu, energetyczne, BMS. Zagospodarowanie terenu: drogi, plac manewrowy, parking, zieleń niska i wysoka, sieci podziemne.