Budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach

Lokalizacja Rościszów gmina Pieszyce
Okres realizacji 2016
Zakres Nadzór inwestorski – odbiór końcowy obiektu
Kubatura 1 400 m3
Pow. użytkowa 220,10 m2
Opis Inwestycja: Budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach w miejscowości Rościszów wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem działki.

Zasilanie elektryczne oraz system paneli fotowoltaicznych,
Instalacje: elektryczne, wodno-kanalizacyjne, ogrzewcze, teletechniczne
Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków ze zrzutem do rz. Kłomnica
Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 383 oraz parking.