Lorenz Bahlsen Sp. z o.o.

Lorenz Bahlsen Sp. z o.o.

Lokalizacja Stanowice k. Oławy
Okres realizacji 09.2000 - 05.2001
Zakres Roboty sanitarne - nadzór inwestorski.
Opis Oczyszczalnia ścieków przemysłowych o wydajności 2000 m3/24h.

Inwestycja wykonana we współpracy z Firmą Zioberski Biuro Inżynierskie.

Obiekty: osadnik wstępny, zbiornik zakwaszania ścieków, zbiornik fermentacji ze zbiornikiem biogazu i klarownikiem lamelowym, zbiornik zbiornik natleniania i sedymentacji osadu, pompownia, kotłownia opalana biogazem.