Fontanna multimedialna

Fontanna multimedialna

Lokalizacja Wrocław
Okres realizacji 2011, 2014
Zakres Ekspertyza techniczna komory technicznej, audyt fontanny multimedialnej
Pow. zabudowy 10336,10 m2
Opis Powierzchnia użytkowa komory technicznej: 260,40 m2
Kubatura netto komory technicznej: 580,80 m3
  Obiekt składa się z następujących elementów podstawowych:
 1. niecka fontanny interaktywnej
 2. płyta lodowiska w niecce fontanny
 3. instalacje wodne, kanalizacja sanitarną, ogrzewanie, wentylacja mechaniczną
 4. instalacja elektryczna: oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne, instalacje zasilające, instalacje teletechniczne, zasilanie komputerów
 5. atrakcje fontanny multimedialnej i interaktywnej, osprzęt w komorze technicznej
 6. wyposażenie biurowe w pomieszczeniu reżyserki
 7. sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej
 8. przyłącze energetyczne
 9. zieleń
Układ technologiczny fontanny multimedialnej i fontanny interaktywnej zlokalizowano w komorze technicznej. Obiekt znajduje się na terenie zespołu Hali Ludowej wpisanym do rejestru zabytków pod nr 343/Wm dnia 15.04.1977 oraz wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa dnia 13.07.2006.