Most w Zgorzelcu

Most w Zgorzelcu

Lokalizacja Most w ciągu ul. Francuskiej w Zgorzelcu na rzece Czerwona Woda
Okres realizacji 2011
Zakres Ekspertyza mostu, projekt remontu mostu, zarządzanie kontraktem wraz z nadzorem inwestorskim
Opis Długość między podporami (rozpiętość teoretyczna): 25,5 m
Szerokość: 12 m

    Zakres inwestycji:
  1. Zagospodarowanie terenu;
  2. Branża konstrukcyjna mostowa: sprężenie zewnętrzne, wzmocnienie płyty pomostowej;
  3. Branża drogowa: jezdnia, chodniki;
  4. Branża instalacyjna: sieci przechodzące przez most;