Bolesławiec - ekspertyza ulicy Zabobrze

Bolesławiec - ekspertyza ulicy Zabobrze

Lokalizacja Bolesławiec
Okres realizacji 07-09.2011
Zakres ekspertyza techniczna i prawna
Opis Ulica Zaborze w Bolesławcu została przebudowana w okresie od maja 2010 do czerwca 2011. W trakcie realizacji robot budowlanych wykonawca dopuścił się wielu błędów i niezgodności z projektem budowlanym. W związku z tym Urząd Miasta w Bolesławcu zlecił wykonanie ekspertyzy ulicy Zabobrze w zakresie oceny zgodności wykonania z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz jakości wykonanych robót. W rezultacie stwierdzono, że obiekt wybudowano z rażącym naruszeniem przepisów Prawa Budowlanego, przepisów techniczno-budowlanych oraz Polskich Norm. Wykonana ekspertyza stanowiła podstawę do wystąpienia z roszczeniami wobec wykonawcy na drodze postępowania sądowego.