Urząd Gminy Lyski

Lokalizacja Stacja uzdatniania wody w Pstrążnej
Okres realizacji 2009
Zakres 1. budynek stacji uzdatniania wody z układem technologicznym o wydajnoci Qrh = 10 m3/h i Qmaxh=45 m3/h z pełną automatyką procesów technologicznych
2. zbiornik wody uzdatnionej betonowy V = 150 m3
3. monolityczna studnia czerpalna wody surowej φ 2000 o poj. V = 9,0 m3
4. odstojnik popłuczyn φ 2500 o poj. V = 12,0 m3
5. bezodpływowa studnia spustowa ze zbiornika wody czystej φ 2000 o poj. V = 7,0 m3
6. bezodpływowy zbiornik ścieków sanitarnych φ 1500 o poj. V = 2,5 m3
7. bezodpływowy neutralizator ścieków z dozowni φ 1500 o poj. V = 1,5m3
8. agregat prądotwórczy
9. drogi i chodniki
10. tereny zielone
11. ogrodzenie terenu
12. rurociąg wody surowej z ujęcia do SUW
13. zasilanie energetyczne obiektu