Legnicka Business House

Legnicka Business House

Lokalization Wrocław
Period of implementation 2008
Range Ekspertyza techniczna budynku, nadzór inwestorski nad wykończeniem pomieszczeń.
Description Wielobranżowa ekspertyza budynku, mająca na celu ocenę stanu wykonania robót, zdefiniowania usterek, sposobu ich usunięcia oraz określenie robót wykończeniowych i nadzór nad tymi robotami.